Listen

Entrevista a Aleix Calveras, vicedegà de la Facultat d'Economia i Empresa

(Available only in default language)
1.    Des de la Facultat d’Economia de la UIB heu coordinat diversos seminaris web sobre els efectes que té la COVID-19 en l’economia. Com valorau aquestes primeres conferències?

Molt positivament. Han tingut molt bona acollida, tant per part dels alumnes com dels professors. La idea és analitzar i poder debatre entre tots els membres de la Facultat (i amb gent de fora, si s’hi anima) el vessant més econòmic i empresarial de la situació de pandèmia que vivim. A alguns, de fet, ara per ara ens costa pensar i parlar de res més. Per això, la nostra intenció és oferir més seminaris en línia fins a final de curs, i sobretot també el curs que ve, ja que, desafortunadament, la pandèmia i el seu impacte econòmic (i de salut) continuarà entre nosaltres. Els qui s’hagin perdut els seminaris web que hem fet fins ara i que hi estiguin interessats poden entrar a la nostra web i visionar-ne els vídeos (https://fee.uib.cat/Altres/actualitat/). Els temes tractats han estat ben diversos: des d’una taula rodona sobre la situació econòmica general derivada de la pandèmia, fins a una altra sobre els mercats financers, entre altres temàtiques. 

2.    S’acosta una crisi econòmica sense precedents. Quina és ara mateix la situació de les Illes Balears?

 Terrible, molt difícil. El sector turístic, pel fort component social, tant en la seva producció com en el consum, és un dels sectors més afectats per la pandèmia; i, a causa de la dependència del sector, les conseqüències econòmiques per a les Illes Balears són enormes.

3.    Quina previsió feu dels mesos que venen? Comença la temporada turística…

La temporada actual, el que en queda, en cap cas no serà una temporada normal ni ho hem de pretendre. La reactivació turística que es planifica respon a aquesta difícil situació econòmica de què parlàvem. Però no hem d’oblidar que la pandèmia del Sars-Covid-19 continua amb nosaltres i, per tant, la seguretat sanitària ha de ser la prioritat absoluta. Per raons òbvies de salut pública, però també en termes de negoci, una mala gestió sanitària seria terrible per al que pugui quedar de la temporada actual, però també amb vista al futur, l’any que ve. En qualsevol cas, la incertesa a curt i mitjà termini és absoluta, tant en termes epidemiològics com econòmics. 

4.    Què recomanaríeu a les empreses balears per als mesos que venen?

La situació empresarial és molt molt difícil; vivim en un entorn amb molta incertesa i molt poca demanda, tot i que hi ha uns sectors que la pateixen més que d’altres. Ara les empreses han de gestionar, en primer lloc, el curt termini pensant en la supervivència (les finances, els treballadors, l’adaptació dels productes, etc.). Però també han de pensar ja en el mitjà i llarg termini: han d’analitzar com la pandèmia afecta el seu model de negoci i reorientar-lo en la mesura que puguin. Com deia abans sobre la represa de l’activitat turística, en qualsevol cas, hores d’ara s’ha d’emfasitzar la seguretat sanitària com una nova dimensió clau en el model de negoci de qualsevol empresa.

5.    I amb relació als alumnes, com veieu el futur de la formació acadèmica universitària en temps de crisi?

Òbviament, la pandèmia dificulta la socialització i interacció entre alumnes i professors, que és part important de la formació acadèmia universitària. Això és una mancança significativa, tot i que segurament ho és menys que en altres etapes educatives, per exemple, en l’educació primària i secundària. Tot i això, l’entorn virtual ens ofereix moltes possibilitats per prosseguir la docència i l’activitat universitària, tal com hem fet a la Facultat aquest semestre i com farem el curs que ve, tot i que encara és difícil de saber ben bé com serà la represa del curs acadèmic. De fet, els seminaris web de què parlàvem al principi són un exemple, entre d’altres, del fet que la situació actual ens planteja oportunitats i maneres noves de dur a terme la nostra feina.

 

 

Publication date: 22/06/2020